Sunday, 7 October 2012

Analisis dan reka bentuk

PENEROKAAN angkasa lepas demi kebaikan manusia sejagat sama ada dari segi ekonomi atau saintifik memerlukan pelaburan yang besar dan jangka masa panjang untuk membuahkan hasilnya yang bakal diperoleh pada masa hadapan. 

Ia merupakan intangible asset yang tidak terhingga nilainya dari segi aplikasi mampu meningkatkan inspirasi pembangunan modal insan, kerjasama antarabangsa untuk pengurusan pengurangan bencana alam, pemantauan Bumi serta komunikasi berteraskan aspek teknologi aplikasi angkasa lepas yang lain.