Monday, 12 March 2012

Sains dan Islam

Manusia tidak mungkin mencari Tuhan melalui ilmu Sains semata-mata , namun begitu Ilmu Sains adalah salah satu landasan yang berkemungkinan dapat mengenal Allah , sekiranya mereka mendapat petunjuk daripada Allah, segala-galanya boleh berlaku, Ilmu Sains mungkin juga boleh mempermudahkan dan membantu seseorang itu mengenal Allah, apabila mereka berpeluang membaca wahyu Allah ( al.Quran )........dengar penjelasan di bawah ini.


No comments:

Post a Comment