Sunday, 7 October 2012

Analisis dan reka bentuk

PENEROKAAN angkasa lepas demi kebaikan manusia sejagat sama ada dari segi ekonomi atau saintifik memerlukan pelaburan yang besar dan jangka masa panjang untuk membuahkan hasilnya yang bakal diperoleh pada masa hadapan. 

Ia merupakan intangible asset yang tidak terhingga nilainya dari segi aplikasi mampu meningkatkan inspirasi pembangunan modal insan, kerjasama antarabangsa untuk pengurusan pengurangan bencana alam, pemantauan Bumi serta komunikasi berteraskan aspek teknologi aplikasi angkasa lepas yang lain. 

Sunday, 30 September 2012

Prinsip Relativiti Newton


}Kelajuan setiap zarah dalam alam semesta tidak melampaui daripada kelajuan cahaya
}Mekanik Newton adalah teori yang terbatas
}Ia tidak meletakkan had maksimum pada kelajuan
}Ia adalah bertentangan dengan keputusan ujikaji moden
}Mekanik Newton menjadi kes khusus bagi Teori Kerelatifan Khas Einstein

Tuesday, 4 September 2012

KEMANDIRIAN SPESIES (Tahun 5)

Kemandirian
Spesies
kebolehan mengekalkan spesiesnya
supaya tdk pupus/habis matihaiwanmenjaga telurbuaya, ular


menjaga anakgajah, kerbau


menyusukan anaklembu,kuda, dolpin, kelawar


telur berlendirkatak


sembunyikan telurlipas, siput, cicak


tinggal berkumpulangajah


masukkan anak dlm pouchkanggaroo (dpt perlindungan, haba & menyusu)


bertelur banyakkatak

tumbuhanutk elak persaingan sumber keperluanair, cahaya matahari, nutrien, ruangyg dpt sumber keperluan hidup subur, yg tdk dpt akan terbantut pertumbuhan, layu atau mati


ciri2-daun berbulu (elak dimakan haiwan & kehilangan air berlebihan)
-daun tebal & berlilin (elak kehilangan air berlebihan)
-akar panjang (utk dptkan air & nutrien)
-tumbuh tinggi (dptkan cahaya matahari)
-memanjat pokok lain (dptkan cahaya matahari)


penyebaran biji benihair
haiwan
angin
mekanisma letupan

Thursday, 9 August 2012

KEPERLUAN ASAS BAGI TUMBUHAN

Tumbuhan adalah benda hidup. Tumbuhan juga memerlukan ‘makanan’ untuk membesar dan hidup subur. ‘Makanan’ tersebut dikenali sebagai keperluan asas.
‘Plant is a living thing. Plant needs ‘food’ to grow and stay healthy. This ‘food’ is call basic need.'

Keperluan asas bagi tumbuhan ialah air, udara (gas karbon dioksida) dan cahaya matahari.
‘Basic needs of plant are water, air (carbon dioxide gas) and sunlight.’

Wednesday, 8 August 2012

Organisma

Dalam biologi, organisma (juga dieja organisme) ialah sistem hidupan berdampingan (seperti binatang, kulat, mikroorganisma, atau tumbuhan). Semua organisma berupaya bertindak balas dengan rangsangan, membiak, bertumbuh dan berkembang, dan pengekalan homeostasis. Setiap organisma berbentuk sama ada unisel (satu sel) ataupun multisel (berbilang sel), iaitu terdiri daripada lebih daripada satu (sehingga bertrilion-trilion) sel yang terkumpul kepada tisu-tisu dan organ-organ yang khusus.

Tuesday, 10 July 2012

Sesetengah Haiwan Hidup Berkumpulan Dan Sesetengahnya Hidup Bersendirian (1)

# Haiwan dan tumbuhan merupakan benda hidup.
(‘Animals and plants are living things.’)

# Haiwan dan tumbuhan tinggal dalam satu – satu kawasan. Kawasan di mana haiwan dan tumbuhan tinggal dikenali sebagai habitat.
(‘Animals and plants live in certain place. A place where animals and plants live is a habitat.’)

# Habitat membekalkan makanan, air, tempat berteduh dan ruang untuk membiak.
(‘Habitat provides food, water, shelter and space for breeding.’)

# Sesetengah haiwan tinggal secara berkumpulan dan yang lain tinggal secara menyendiri dalam habitat mereka.
(‘Certain animals live in groups, others animals live a solitary life in their habitats.’)

Friday, 6 July 2012

Deria Bau

Deria bau (sense of smell) adalah deria yang boleh mengesan rangsangan (stimuli) yang dihasilkan oleh bahan kimia yang tajam (pungent chemicals).

Organ yang terlibat dalam deria bau adalah hidung (nose).

Struktur hidung manusia:
  • Hidung manusia mempunyai rongga yang dipenuhi dengan tisu epitelium (epithelium tissue).
  • Pada permukaan tisu epitelium terdapat sel-sel deria (sensory cells) yang dikenali sebagai sel-sel penghidu (olfactory cells).
  • Permukaan rongga hidung adalah lembap kerana terdapat mukus (mucus) yang dirembeskan oleh sel-sel kelenjar.
  • Rongga hidung mempunyai sepasang pembukaan luaran (lubang hidung) yang mempunyai bulu untuk menapis habuk dari udara yang disedut melalui hidung.

Wednesday, 13 June 2012

INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP

(‘INTERACTION AMONG LIVING THINGS’)

# Untuk terus hidup, benda hidup perlu bergantung kepada benda hidup yang lain, bukan benda hidup dan persekitaran untuk mendapatkan makanan, tempat perteduhan dan perlindungan. Interaksi ini boleh menjamin keseimbangan ekosistem.
(‘To survive, living things need to depends on other living things, non-living things, and the environment for food, shelter and protection. These interaction will ensure the ecosystem is always in a balanced.’)

# Hubungan antara benda hidup in dikenali sebagai INTERAKSI.
(‘The relationship among living things is known as interaction.’)

# Interaksi boleh berlaku antara :
(‘Interaction may occur between’)

Manusia Adalah Organisma Yang Kompleks

Tubuh manusia adalah kompleks, dengan pelbagai jenis sel-sel yang diselaraskan untuk membentuk tisu, organ-organ dan sistem.

Setiap sel dalam badan manusia tidak berkemampuan untuk melaksanakan segala fungsi badan seperti pernafasan, pencernaan atau perkumuhan.

Setiap jenis sel adalah mengkhusus dalam melaksanakan satu fungsi tertentu sahaja. Ini dikenali sebagai pengkhususan sel.

Melalui pengkhususan sel, sel-sel mempunyai ciri-ciri khas yang membolehkan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan cekap dan berkesan. Sebagai contoh, sel-sel otot yang kenyal membolehkannya untuk menguncup dengan mudah untuk membolehkan berlakunya pergerakan badan.

Sunday, 20 May 2012

Spora

Dalam biologi, spora ialah serbuk halus yang dihasilkan oleh bakteria dan tumbuhan tidak berbunga seperti kulat, lumut dan paku pakis. Spora merupakan struktur pembiakan organisma tersebut.
Pandangan mikroskopik spora Equisetum

Wednesday, 11 April 2012

Sains dan Teknologi: Suatu kelebihan atau kemudaratan?

Dalam era dunia tanpa sempadan, semua maklumat hanyalah dihujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Kemajuannya tidak boleh dinafikan. Namun, dalam pada itu, ada juga yang menafikan tentang kesan sains dan teknologi. Pelbagai kesimpulan yang dibuat oleh individu berdasarkan pengamatan tentang kesan sains dan teknologi sama ada membawa kepada kemajuan mahupun kemusnahan alam sejagat.

Tidak dapat dinafikan bahawa sains dan teknologi mempunyai peri pentingnya dalam pembangunan masyarakat sejagat. Namun ia juga tidak dapat disangkal mempunyai kesan buruk dalam pembangunan negara termasuk alam sekitar mahupun sosial. Semua ini tidak dapat dielakkan kerana kadang- kadang manusia sibuk mengejar kemajuan dan kecanggihan sehinggakan alpa dengan kesan buruk yang bakal menimpa. Segala penemuan dan ciptaan sains dan teknologi yang lahir dari akal manusia kadang tersasar dengan tujuan sebenar kerana tidak mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh Islam. Tidak hairanlah jika kini banyak pengamalan sains dan teknologi juga mengundang kepada kemudaratan jika batas- batas penerokaan ilmu sains tidak menepati apa yang telah Islam utarakan.

Thursday, 22 March 2012

KESAN - KESAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI( ICT)

Zaman beralih dan musim berubah. Fasa demi fasa perubahan dunia telah berlaku. Dari zaman falsafah ke Zaman Renaissance, bertukar pula ke zaman industri dan zaman atom, kini sampailah pada hari ini yang disebut dengan zaman teknologi maklumat (ICT). Dalam setiap zaman yang dilalui oleh manusia telah menempuh pelbagai cabaran dan seyogianya manusia memperoleh pelbagai input baharu. Daripada pelbagai sumber pengetahuan, penemuan bidang ICT telah berjaya menginjak tamadun dunia kepada situasi yang lebih kompetitif. Teknologi ICT telah mewajarkan manusia mencapai pelbagai kemajuan lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu pengetahuan dan maklumat yang paling canggih. Sesungguhnya, kemajuan teknologi ini meninggalkan pelbagai implikasi atau kesan sama ada implikasi yang positif atau negatif.

Friday, 16 March 2012

Asal Usul Magnet

Oleh :
Ismayadi Ismail dan Prof. Madya Dr. Mansor Hashim (Institut Teknologi Maju (ITMA),
Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor)

KEMAGNETAN adalah fenomena yang berpunca dari medan sejenis dwikutub yang hanya terbentuk apabila wujud gerakan cas elektrik. Bagaimanapun, sehingga kini kes tunggal momen magnet neutron yang tak bercas masih lagi belum difahami sepenuhnya. Menurut Prof. David Jiles dalam bukunya yang bertajuk “Introduction to magnetism and magnetic materials”, apabila medan magnet dalam suatu ruang wujud maka terdapat variasi tenaga dalam ruang tersebut; ini bermakna terdapat kecerunan tenaga yang menghasilkan suatu daya yang boleh dikesan melalui kelajuan pergerakan cas elektrik dalam medan tersebut. 

Contoh termudah kewujudan daya ini ialah putaran yang terhasil oleh jarum kompas apabila ada medan magnet. Kewujudan kemagnetan yang paling berguna kepada masyarakat moden sentiasa dikaitkan dengan arus elektrik dalam tiga kes: pertama, arus elektrik menjana medan magnet dalam ruang di sekeliling dawai yang dilaluinya. Medan ini menjadi lebih kuat jika dawai dibentuk menjadi gegelung dan bertambah kuat jika gegelung diisi dengan bahan mudah termagnet seperti besi. Medan boleh dikawal dengan mengawal arus di dalam gegelung tersebut. Aplikasi ini digunakan dalam membuat solenoid

Monday, 12 March 2012

Sains dan Islam

Manusia tidak mungkin mencari Tuhan melalui ilmu Sains semata-mata , namun begitu Ilmu Sains adalah salah satu landasan yang berkemungkinan dapat mengenal Allah , sekiranya mereka mendapat petunjuk daripada Allah, segala-galanya boleh berlaku, Ilmu Sains mungkin juga boleh mempermudahkan dan membantu seseorang itu mengenal Allah, apabila mereka berpeluang membaca wahyu Allah ( al.Quran )........dengar penjelasan di bawah ini.


Thursday, 1 March 2012

Islam tidak pernah mengetepikan sains. Sains mengikut Encarta Encyclopedia ialah,"Systematized knowledge in any field, but applied usually to the organization of objectively verifiable sense experience." Ia bermaksud, "Sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif."
Secara umumnya, sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang dihasilkan melalui cerapan (iaitu analisis dengan menggunakan panca indera) serta fahaman yang lahir daripadanya. Ia juga boleh diertikan sebagai huraian secara sistematik tentang fenomena tabii atau alam semula jadi. Huraian secara sistematik melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur (quantitative). Jika diamati definisi-definisi ini, ia memang telah ditekankan oleh Islam berdasarkan dalil-dalil dan nas yang telah disebutkan sebelum ini.
Ilmu sains melahirkan teknologi. Teknologi (mengikut Merriam-Webster Dictionary, The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition dan WordNet Dictionary), boleh didefinisikan sebagai, "Pengaplikasian atau penggunaan ilmu terutamanya ilmu sains secara praktikal dan digunakan terutamanya dalam bidang perdagangan dan industri untuk kemanfaatan manusia." Justeru, ilmu sains merupakan alat penting untuk membina teknologi namun ilmu sains bukanlah teknologi. Sebagai contoh, sains membicarakan tentang teori atom dan daripada itu lahirlah teknologi yang menghasilkan kuasa atom.

Keterbatasan Sains
Islam memberi kebebasan kepada para saintis untuk mengkaji, namun ia menyedari keterbatasan intelek yang dimiliki manusia. Justeru, sains Islam menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Dalam erti kata yang lain, dalam Islam, wahyu mengatasi akal kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal terbatas. Sains tidak boleh mengatasi wahyu. Apa-apa konklusi yang bercanggah dengan dasar-dasar wahyu dianggap sebagai konklusi sains yang salah dan apa-apa yang selari dengannya bolehlah diterima. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-Jathiyah ayat 20,
"Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini."
Justeru, sains dalam Islam ialah sains yang berkonsepkan tauhid. Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui rasulnya. Sains dalam Islam tunduk kepada al-Quran.
Di barat konsep yang merujukkan sains kepada Tuhan, wahyu dan kuasa ghaib dikenali sebagai creationism. Kadang kala ia dikenali juga sebagai intelligent design. Konsep-konsep ini ditolak oleh ramai saintis di barat. Sebagai contoh, para saintis daripada Akademi Sains Kebangsaan di Amerika (The U.S. National Academy of Sciences) menegaskan bahawa "sebarang kenyataan yang menetapkan bahawa asal usul kehidupan ini ada perkaitan dengan kuasa ghaib (supernatural intervention) tidak boleh diiktiraf sebagai sains." Hal ini dinyatakan dalam Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, Second Edition, terbitan National Academy of Sciences tahun 1999.
Dalam kes Kitzmiller lawan Dover Area School District pada tahun 2005 (Case No. 04cv2688. December 20, 2005), sebuah mahkamah persekutuan di Amerika memutuskan mana-mana sekolah yang mengajar sains dan mengaitkan kejadian kehidupan dengan kuasa ghaib dan mengetepikan teori evolusi, ia dianggap telah melanggar perlembagaan Amerika.

Matlamat dan Metodologi Sains
Dalam Islam, sains mempunyai matlamatnya. Matlamat jangka pendek ialah mengenali hakikat kejadian alam serta manusia dan memanfaatkan ilmu itu untuk kebaikan semua. Sebagai contoh, melalui sains kita mengetahui bahawa seks kromosom lelaki menentukan kejantinaan seseorang bayi, kejadian bayi bermula dengan persenyawaan antara sperma lelaki dan ovum wanita, kejadian bumi berlaku selepas kejadian bintang-bintang di langit dan yang seumpamanya. Namun akhirnya yang menjadi keutamaan ialah matlamat jangka panjang iaitu mengagungkan dan membesarkan Allah. Hal ini terserlah dalam surah al-Mukminun ayat 14 yang bermaksud,
"Kemudian Kami menjadikan benih nuthfah itu alaqah. Kemudian daripada alaqah Kami jadikan mudghah. Kemudian daripada mudghah Kami jadikan tulang dan Kami tutup tulang itu dengan daging. Kemudian Kami jadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik Pencipta."
Perhatikanlah ayat ini dengan baik. Selepas Allah menceritakan fasa-fasa kejadian bayi (dan hal ini dapat disahkan oleh sains), Allah mengakhiri ayat itu dengan ungkapan, "Maha suci Allah, sebaik-baik Pencipta." Inilah matlamat asasi sains, iaitu untuk mengagungkan Allah.
Untuk mencapai matlamat ini metodologi yang digunakan perlulah betul. Sains berkonsepkan tauhid melahirkan metodologi atau pendekatan yang mengambil kira syariat. Kepatuhan kepada syariat tidak menghalang kreativiti dan inovasi kerana kebebasan untuk mengkaji telah pun diberikan Islam berdasarkan sabda nabi yang bermaksud, "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu." Yang dituntut ialah kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariat yang akan mencantikkan sains. Sebagai contoh syariat mengutamakan nyawa manusia. Justeru kajian sains dan teknologi yang terhasil daripadanya tidak boleh digunakan untuk memusnahkan nyawa. Syariat juga melarang kemudaratan dilakukan berdasarkan sabda nabi yang bermaksud,
"Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan."Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Majah.
Islam juga menekankan tentang akhlak. Antara akhlak yang wajib dihayati ialah sikap bertanggungjawab ataupun amanah. Amanah ini melibatkan individu, alam sekitar dan masyarakat secara amnya. Lihatlah apa yang berlaku pada hari ini apabila sains dan teknologi terbabas daripada nilai-nilai amanah dan agama. Sebagai contoh, bidang bioteknologi telah melahirkan satu konsep baru yang dikenali sebagai kejuruteraan genetik (genetic engineering). Teknologi ini mampu memindahkan bahan genetik yang bernama DNA dari satu spesies ke spesies yang lain. Walau bagaimanapun untuk berjaya, proses ini memerlukan bantuan virus tertentu agar DNA daripada spesies yang berbeza dapat mengenali antara satu sama lain. Penggunaan kuman-kuman virus ini akhirnya menyebabkan kelahiran pelbagai kuman serta penyakit baru yang mampu membunuh manusia. Mengikut Dr Mae-Wan Ho, pengarah Bioelectrodynamics Laboratory di Open University, United Kingdom, kejuruteraan genetik telah menyebabkan wabak kolera menyerang India pada tahun 1992, wabak kuman streptococcus di Tayside pada tahun 1993 dan wabak kuman E. Coli 157 di Scotland.
Justeru, kepatuhan kepada syariat adalah penting agar sains tidak terbabas daripada landasan kebenaran dan kesejahteraan.
* Dr.Danial Zainal Abidin merupakan seorang pengurus dan pengamal perubatan di klinik Syifa' Gelugor, Pulau Pinang. Beliau juga adalah pengarah urusan kepada Syarikat Danial Zainal Consultancy. Di samping itu beliau juga merupakan seorang pakar motivasi undangan di radio,penceramah dan penulis buku yang berkaitan Islam dan Sains.


Sumber artikel : i luv Islam